Danh sách bài viết theo chuyên mục

Đại hội đoàn TNCSHCM xã Cổ Đô nhiệm kỳ 2022 -2027

Ngày đăng 04/04/2022 | 09:20  | Lượt xem: 16
Đoàn thanh niên xã Cổ Đô đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cổ Đô lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hàng cây nông dân’ bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng 02/04/2022 | 09:04  | Lượt xem: 2
Hàng cây nông dân

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì tổ chức đối chiếu, phân loại nợ trên địa bàn xã Cổ Đô

Ngày đăng 23/02/2022 | 09:15  | Lượt xem: 8
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì tổ chức đối chiếu, phân loại nợ trên địa bàn xã Cổ Đô

Trao huy hiệu Đảng

Ngày đăng 17/10/2021 | 11:01  | Lượt xem: 27
Lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 02/9/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi tại xã Cổ Đô.

Ngày đăng 23/09/2021 | 16:35  | Lượt xem: 211
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi tại xã Cổ Đô.

Chủ động phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã Cổ Đô

Ngày đăng 09/06/2021 | 15:59  | Lượt xem: 23
Chủ động phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã Cổ Đô

Hội Cựu chiến binh xã Cổ Đô phát huy hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn xã

Ngày đăng 09/06/2021 | 15:43  | Lượt xem: 81
Hội Cựu chiến binh xã Cổ Đô phát huy hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn xã

Danhmuclienket

LIÊN KẾT WEB SITE