DetailController

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi tại xã Cổ Đô.

23/09/2021 16:35

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19,  giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi tại xã Cổ Đô.

Sáng ngày 19/9/2021, tại Điểm giao dịch UBND xã Cổ Đô, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ba Vì đã phối hợp với UBND xã và các Hội đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ chức giao dịch, giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã.

Để tổ chức phiên giao dịch đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, NHCSXH đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn xây dựng phương án làm việc phù hợp tại Điểm giao dịch xã như: Chuẩn bị hội trường giao dịch đảm bảo điều kiện thông thoáng, vị trí chỗ ngồi được kê đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m, mọi người dân đến giao dịch đều được thông báo trước và chia khung giờ thực hiện giao dịch theo đúng quy trình phòng chống dịch của địa phương.

IMG_20210922_115010.jpg

Phiên giao dịch của NHCSXH huyện tại Điểm giao dịch UBND xã

Tại Điểm giao dịch, NHCSXH huyện trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, kính ngăn giọt bắt. Phối hợp với Hội đoàn thể của xã phân công một cán bộ Hội đo kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, nhắc đeo khẩu trang và hướng dẫn chỗ ngồi cho khách hàng đến giao dịch, đảm bảo một lối vào và một lối ra khi kết thúc giao dịch.

IMG_20210922_133746.jpg

Đo thân nhiệt và thực hiện các biện pháp kiểm soát người đến Điểm giao dịch xã

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân vay vốn để phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất, NHCSXH huyện đã giải ngân cho 11hộ gia đình với số tiền 470 triệu đồng vốn Giải quyết việc làm, hộ mới thoát nghèo và vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Đại dịch covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân trong thời gian qua.Vì vậy nguồn vốn tín dụng ưu đãi như phao cứu cánh giúp nhân dân bớt khó khăn từ đó từng bước đầu tư để phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất và tạo việc làm cho lao động ở nông thôn”.

Tại phiên giao dịch cán bộ tín dụng phụ trách xã cũng đã phối hợp với Hội đoàn thể ủy thác đánh giá kết quả hoạt động ủy thác của các Hội đoàn thể tại xã thời gian qua: Nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã đến nay đạt 20 tỷ 646 triệu đồng, cho 542 hộ vay vốn, với 7 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai, chất lượng tín dụng tiếp tục duy trì không có nợ quá hạn. Do tình hình dịch bệnh diễn biến vẫn còn phức tạp, để hoạt động vay vốn tại xã phát huy hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng đã triển khai các hoạt động vay vốn trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn; Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của xã rà soát đối tượng hộ nghèo,hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được đáp ứng vay vốn; tăng cường công tác tuyên tuyền nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí đến trường năm học 2021-2022; rà soát, nắm bắt nợ đến hạn các chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai để có kế hoạch thu hồi và cho vay quay vòng kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh của người dân nhất là những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhằm tạo mọi điều kiện hỗ trợ người dân để “không để ai bị bỏ lại phía sau”, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức giao dịch và giải ngân kịp thời các nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa thực hiện công tác phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đào Kim Dung (NHCSXH huyện)

Ngân hàng CSXH