DetailController

Hội Cựu chiến binh xã Cổ Đô phát huy hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn xã

09/06/2021 15:43

    Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã Cổ Đô, Hội Cựu chiến binh xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã.

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã  Cổ Đô đã thực hiện tốt công tác ủy thác nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện, triển khai thực hiện theo Hợp đồng ủy thác vay vốn đã ký kết như: Thực hiện tốt công tác bình xét cho vay được công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc lãi đúng hạn; Tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tới hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra sau khi cho vay nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay.

 

Đồng chí Đào Thế Hinh, Chủ tịch Hội CCB xã kiểm tra việc sử dụng vốn vay của hội viên

Đến ngày 27/4/2021, Hội Cựu chiến binh xã đang tham gia ủy thác các chương trình tín dụng ưu đãi với NHCSXH huyện gồm: Cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay nhà ở xã hội. Tổng số vốn đạt 4.277 triệu đồng, với 84 hộ vay tại 2 tổ tiết kiệm và vay vốn. Chất lượng tín dụng đảm bảo, không có nợ quá hạn. Nguồn vốn vay đã giúp cho hội viên, nhân dân có vốn để xây dựng chuồng trại, đầu tư cây trồng vật nuôi…Từ đó giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhiều hội viên và nhân dân.

Đến thăm gia đình hộ vay Trần Thị Hằng tại thôn Kiều Mộc, chị cho biết: Trước đây gia đình rất khó khăn, không có vốn để đầu tư chăn nuôi, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB xã quản lý đã quan tâm tạo điều kiện cho gia đình được vay vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH, gia đình đã có nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi bò, lợn, gà, ao cá… đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, đến nay gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh việc cho vay nhằm tạo việc làm, giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh xã Cổ Đô còn tăng cường công tác tuyên truyền về Chiến lược Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tạo mọi điều kiện để các hộ gia đình trên địa bàn được vay vốn từ NHCSXH để đầu tư các công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn Quốc gia. Đến nay đã có 47 hộ gia đình đang được tiếp cận nguồn vốn với dư nợ 890 triệu đồng. Việc triển khai nguồn vốn này của Hội cựu chiến binh xã đã góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại xã Cổ Đô.

 

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thắng tại thôn Cổ Đô sử dụng công trình nước sạch từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện

Đồng chí ĐàoThế Hinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: Để thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn với NHCSXH huyện, Hội cựu chiến binh xã đã đẩy mạnh công tác truyên truyền chủ trương chính sách Nhà nước và NHCSXH về hoạt động tín dụng ưu đãi; Thực hiện tốt các công việc nhận ủy thác đã ký với NHCSXH huyện, tham gia trực giao dịch cùng NHCSXH tại Điểm giao dịch xã nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đến giao dịch với NHCSXH được thuận lợi; Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tập trung tới việc bình xét vay vốn công khai dân chủ, đúng đối tượng; Chỉ đạo các Tổ vay vốn thực hiện tốt công tác tuyên truyền để hộ vay, người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm nhằm tạo lập nguồn vốn cho vay trên địa bàn.

Có thể khẳng định với việc phát huy hiệu quả tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn của NHCSXH huyện, Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô đã giúp cho nhiều hội viên, nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả, tăng thu nhập vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.