DetailController

Gặp mặt tân binh 2022

09/02/2022 16:43

Lãnh đạo BCHQS huyện Ba Vì cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương xã Cổ Đô gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022!

Thêm bình luận :