DetailController

Chương trình (Sóng và máy tính cho em)

23/09/2021 16:57

Cổ Đô là một vùng quê vốn có truyền thống hiếu học. Thực hiện chương trình "Sóng và máy tính cho em" của thủ tướng Chính Phủ. Đồng thời hoàn thành mục tiêu kép trong năm học 2021-2022; với phương châm " Tạm dừng đến trường, không dừng học", dù khó khăn đến đâu cũng không để em nào ở lại phía sau và quyết tâm đưa nền giáo dục của xã nhà có bước tiến mới trong nền giáo dục 5.0. Ngày 21/9/2021 giá đình ông Trần Minh Tâm người con quê hương thôn Kiều Mộc xã Cổ Đô, Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Đào tạo và phát triển Hà Nội đã về xã tổ chức tặng 32 Điện thoại thông minh cho 32 Học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 trường THCS và Tiểu học Cổ Đô để các em có thiết bị học trực tuyến. 

BBT xã Cổ Đô